1. Guangzhou DuBang Electrical Appliance Co. Ltd

2. Hakka Brothers Machinery Co. Ltd

3. Guangzhou King Catering Equipment Co. Ltd

4. Kaiping King power Electrical Appliances Co. Ltd.

5. Guangzhou Rebenet Catering Equipment Manufacturing Co. Ltd

6. LiaoYang Yetian Metalproduct Co. Ltd